มองด้านซ้ายไม่ชัดให้ตัดแว่น มองด้านขวาไม่ชัดให้ตัดใจ