บางทีก็สงสัย ว่าเธอเกิดมาให้เปลืองพื้นที่เเผ่นดินทำไม