อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง.. แต่ให้คำนึง สิ่งที่กำลังทำ👌