ดีใจไว้เถอะที่เรายังพูด เราไม่พูดเมื่อไรมันก็เริ่มจะไม่เหลืออะไร