จงดำรงตนเป็นคนที่ มีจิตเมตตา พูดจาอ่อนหวาน กิริยาอ่อนน้อม รู้จักถ่อมตน อดทนต่ออุปสรรค

หมวดหมู่: ข้อคิด
แฮชแท็ก: ,
โพสต์โดย: Dmc updates
Retweet : 791 ครั้ง
กด Favorite : 46 คน

หมวดหมู่: ข้อคิด
แฮชแท็ก: ,