เธอถาม “ไม่เป็นไรไช่ไหม” ให้ตอบยังไงละ นอกจากคำว่า”ไม่เป็นไร” 😭😭😭