เมื่อถึงจุดนึงที่ต้องบอกลา 👋👐🏻 ก็ไม่ต้องกับมาให้รู้สึกดี💔🌿🍃

หมวดหมู่: แคปชั่นเศร้า
แฮชแท็ก: , ,
โพสต์โดย: ส า ย ล ม ที่ ห วั ง ดี 1 9 8 9
Retweet : 621 ครั้ง
กด Favorite : 664 คน

หมวดหมู่: Phyche
แฮชแท็ก: , ,